วันเสาร์ที่ 19 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

นักเรียนโรงเรียนเชียงคาน โชว์การเล่นดนตรีไทย ณ บริเวณถนนคนเดิน

นักเรียนโรงเรียนเชียงคาน โชว์การเล่นดนตรีไทย เพื่อหาทุนในการปรับปรุงและซื้อเครื่องดนตรีไทย
นักเรียนโรงเรียนเชียงคาน โชว์การเล่นดนตรีไทย
วันนี้เป็นอีกวันที่คณะนักเรียนโรงเรียนเชียงคาน มาโชว์การเล่นดนตรีไทยให้กับนักท่องเที่ยวได้ชมได้ฟังที่บริเวณถนนคนเดินเชียงคาน ถนนชายโขง ตรงข้ามกับร้านขายของที่ระลึก รักเลย เพื่อหาทุนในการปรับปรุงเครื่องดนตรีไทย และซื้อเครื่องดนตรีไทยใหม่เพิ่มให้กับนักเรียนโรงเรียนเชียงคาน เพื่อจะอนุรักษ์วัฒนธรรมดนตรีไทยสืบต่อกันไป คนไทยเป็นคนสยามเมืองยิ้ม นักท่องเที่ยวจึงให้การสนับสนุนทุนให้กับนักเรียนกันถ้วนหน้า
คณะนักเรียนโรงเรียนเชียงคาน มาโชว์การเล่นดนตรีไทยให้กับนักท่องเที่ยวได้ชม
วันที่ 18-19 พ.ย. เป็นวันที่นักท่องเที่ยวมาเที่ยวเยอะมาก รวมทั้งนักท่องเที่ยวที่ประสบภัยน้ำท่วมมาเที่ยวด้วยและเป็นประวัติศาสตร์ของประเทศไทยที่น้ำท่วมยาวนานและมากที่สุดทำให้นักท่องเที่ยวได้เที่ยวทั่วไทยเป็นหลายสัปดาห์ หลายเดือน ที่พักเชียงคานเฮือนไม้แฮกดีก็ขอเป็นกำลังใจให้ผ่านพ้นไปเร็วๆ นะค่ะ
บรรยากาศตักบาตรข้าวเหนียวหน้าที่พักเฮือนไม้แฮกดี
ได้เก็บบรรยากาศตักบาตรข้าวเหนียวหน้าที่พักเฮือนไม้แฮกดีมาให้ชมค่ะ นักท่องเที่ยวต่างที่ต่างท้องถิ่นร่วมใจทำบุญเป็นภาพที่น่าประทับใจ และช่วยกันอธิษฐานให้ประเทศไทยผ่านพ้นวิกฤติภัยน้ำท่วมในครั้งนี้ด้วยนะค่ะ