วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2554

ตักบาตรข้าวเหนียว หน้าบ้านเฮือนไม้แฮกดี

นักท่องเที่ยวร่วมกันตักบาตรข้าวเหนียว บริเวณหน้าบ้านเฮือนไม้แฮกดี ซอย 5 ล่าง เป็นภาพที่น่าประทับใจสำหรับนักท่องเที่ยวที่ได้มีโอกาสทำบูญร่วมกัน ทุกคนตื่นแต่เช้าเพื่อมารอใส่บาตรข้าวเหนียวที่ทางเฮือนไม้แฮกดีจัดเตรียมไว้ให้ ในทุกๆเช้าจะพบกับบรรยากาศแบบนี้ตลอดทั้งปี พระภิกษุสงฆ์ที่ผ่านหน้าบ้านเฮือนไม้จะมีทั้งหมด 3 วัด รวมทั้งวัดศรีคุณเมือง มาเที่ยวเชียงคานแถมยังได้บุญกลับไปอีกด้วยครับ
ตักบาตรข้าวเหนียว หน้าบ้านเฮือนไม้แฮกดี

ใส่บาตรข้าวเหนียว
 

สถานที่ท่องเที่ยวเชียงคานยังมีอีกมากมาย ที่ทำให้นักท่องเที่ยวทุกคนต่างประทับใจอย่างเช่นบรรยากาศกิจกรรมยามเช้าๆ คือประเพณีใส่บาตรข้าวเหนียว