วันพฤหัสบดีที่ 1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2555

บรรยากาศงานออกพรรษาและลอยผาสาดเชียงคาน

บรรยากาศประเพณีงานออกพรรษาอำเภอเชียงคานจังหวัดเลย
ไหลเรือไฟ
 ในช่วงกลางคืนเป็นไปอย่างคึกคัก ชาวเชียงคาน นักท่องเที่ยวไทยและลาวจำนวนมากพร้อมใจแต่งกายย้อนยุคโบราณร่วมพีธีลอยผาสาดโบราณในช่วงค่ำคืนของวันออกพรรษา มีกระบวนแห่ปราสาทผึ้งและการแสดงศิปลวัฒนธรรมของแต่ละคุ้มวัด สำหรับงานออกพรรษาที่เชียงคานจะมีพิธีลอยผาสาดหรือว่าผาสาดลอยเคราะห์ ซึ่งเป็นวัฒนธรรมอันเก่าแก่ของชาวเชียงคานที่ทำกันในวันออกพรรษา เพื่อนำเอาเคราะห์ของแต่ละคนปล่อยไปตามแม่น้ำโขง ซึ่งในประเทศไทยก็มีที่อำเภอเชียงคานเป็นแห่งเดียว
ลอยผาสาด
 นอกจากนี้ก็ยังมีการเไหลเรือไฟจากชุมชนและวัดต่างๆในอำเภอเชียงคานด้วย ส่วนที่ทำผาสาดลอยเคราะห์นั้นชาวบ้านจะนำกาบกล้วยมาเย็บเป็นกระทงกว้างยาวประมาณ 10 ซม. เย็บใบตองรูปทรงกรวยสูงประมาณ 9 ซม. ติดด้วยดอกผึ้งที่ทำมาจากเทียน ดอกไม้ธูปเทียน ตัดเล็บ หรือว่าเส้นผมใส่ลงไปด้วย และก็เชิญพราหมณ์ผู้นำพิธีสวดมนต์ จากนั้นจึงนำผาสาดที่ทำพิธีแล้วไปปล่อยลงแม่น้ำถือว่าเสร็จพิธี