Breaking News
Loading...

ท่องเที่ยวเชียงคาน

วัด เชียงคาน

อาหาร เชียงคาน

ของฝากเชียงคาน

ประเพณีเชียงคาน

เฮือนไม้ พาเที่ยว

Random Post

Recent Post

วันอังคารที่ 16 มิถุนายน พ.ศ. 2558
งานประเพณีบุญหลวง ผีตาโขน จังหวัดเลย

งานประเพณีบุญหลวง ผีตาโขน จังหวัดเลย

งานประเพณีบุญหลวง ผีตาโขน จังหวัดเลย วันที่ 26 - 28 มิถุนายน 2558 นะคะ

งานประเพณีบุญหลวง ผีตาโขน จังหวัดเลยงานประเพณีบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน เป็นส่วนหนึ่งของ “งานบุญหลวง” ซึ่งถือว่าเป็นงานบุญใหญ่ประจำปีของ อำเภอด่านซ้าย จังหวัดเลยโดยรวมเอา “งานบุญพระเวส” ( ฮีตเดือนสี่ ) และ “งานบุญบั้งไฟ” (ฮีตเดือนหก) เข้าไว้เป็นงานบุญเดียวกัน งานบุญพระเวสนั้นเป็นงานบุญที่จัดขึ้นเพื่อฟังเทศน์มหาชาติ ทั้ง 13 กัณฑ์ ซึ่งถือ ว่าได้รับอานิสงส์แรงกล้าบันดาลให้พบพระศรีอริยเมตไตรย์ในชาติหน้า กิจกรรมที่น่าสนใจ ได้แก่ พิธีเบิกพระอุปคุต พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม ขบวนแห่ผีตาโขน ขบวนแห่เจ้าพ่อกวน-เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส ขบวน พิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถน พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน พิธีเทศน์มหาชาติ 13 กัณฑ์ พร้อมด้วยการแสดงบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ การจำหน่ายผลิตภัณฑ์พื้นเมือง สินค้าเกษตร งานหัตถกรรม งานศิลปะ และงานไอเดียสร้างสรรค์ต่างๆ จากชาวด่านซ้าย และชาวเมืองเลย และการแสดงดนตรี และแสดงโชว์ต่างๆ จากกลุ่มเยาวชน

กำหนดการจัดงาน

วันศุกร์  ที่  26 มิถุนายน 2558   
เวลา  03.00  น.  -  พิธีบวชพราหมณ์   ณ  อุโบสถวัดโพนชัย
เวลา  04.00  น.  -  พิธีเบิกพระอุปคุต (บริเวณระหว่างลำน้ำหมัน – ลำน้ำศอก )
เวลา  06.00  น.  -  พิธีตักบาตรแด่พระสงฆ์  (ตั้งแต่หน้าวัดโพนชัย   ตามถนนแก้วอาสาถึงทางแยกไป อ.นาแห้ว   แล้ววนกลับไปยังวัดโพนชัย)
เวลา  07.30  น.  -  พระสงฆ์ ทุกรูปที่รับบาตร ร่วมฉันท์เช้า  ที่วัดโพนชัย
เวลา  08.30  น.  -  พิธีบายศรีสู่ขวัญเจ้าพ่อกวน – เจ้าแม่นางเทียม  (บ้านเจ้าพ่อกวน)
เวลา  09.00  น.  -  ขบวนของเจ้าพ่อกวน  แห่จากบ้านไปยังวัดโพนชัย
เวลา  09.30  น.  -  ขบวนของเจ้าพ่อกวน  ขบวนของเยาวชน ประชาชนทั่วไป ขบวนนักท่องเที่ยว  พร้อมกันบริเวณวัดโพนชัย
เวลา  10.00  น.  -  พิธีเปิด “งานบุญหลวง” วันโฮม ( ณ  วัดโพนชัย )
-  ชมกิจกรรมการแสดงบนเวที สลับกับการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย
- ชมการละเล่นผีตาโขนของกลุ่มผีตาโขนทั่วไปตามถนนแก้วอาสา

วันเสาร์  ที่  27 มิถุนายน 2558 
เวลา  09.00  น. -  ขบวนแห่ของเจ้าพ่อกวน เจ้าแม่นางเทียม และคณะพ่อแสน
พร้อมกันบริเวณถนนในโรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย
- ขบวนเทิดพระเกียรติฯ (โรงเรียนศรีสองรักษ์วิทยา)  พร้อมบริเวณหน้าเทศบาลตำบลด่านซ้าย
- ขบวนอื่น ๆ พร้อมบริเวณสนามโรงเรียนด่านซ้าย
เวลา  10.00  น.   -  พิธีเปิดงานบุญหลวงและการละเล่นผีตาโขน  ประจำปี 2558
ณ  บริเวณหน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย
- ชมกิจกรรมการแสดงด้านหน้าเวทีกลาง (หน้าที่ว่าการอำเภอ)
- ชมขบวนแห่ฯ
เวลา  13.00  น.  – ชมกิจกรรมการแสดงบนเวทีกลาง   (หน้าที่ว่าการอำเภอด่านซ้าย)
- ชมการประกวดเต้นผีตาโขนน้อย   (รอบชิงชนะเลิศ)
- ประกาศผลการประกวดกิจกรรมต่าง ๆ
เวลา  15.00  น.  – พิธีบายศรีสู่ขวัญพระเวส   (บ้านเจ้าพ่อกวน)
เวลา  15.30  น.  – ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง จากบ้านเจ้าพ่อกวน   ไปยังวัดโพนชัย
- ขบวนพิธีอัญเชิญพระเวสสันดรเข้าเมือง ถึงบริเวณวัดโพนชัย   แห่รอบโบสถ์ 3 รอบ
-  พิธีอัญเชิญพระพุทธรูป (องค์แทนพระเวส)  เข้าโบสถ์
-  พิธีจุดบั้งไฟบูชาพญาแถนเพื่อขอฝน  (หลังวัดโพนชัย)
-  พิธีทิ้งหน้ากากผีตาโขน (ท่าวังเวิน) วัดโพนชัย
เวลา  19.00  น. -  พิธีเจริญพระพุทธมนต์   ณ  วัดโพนชัย  (เทศน์พระมาลัยหมื่น   พระมาลัยแสน)

วันอาทิตย์  ที่ 28 มิถุนายน 2558  
เวลา  04.00  น. -  พิธีเทศน์มหาชาติ  13  กัณฑ์    ณ  อุโบสถวัดโพนชัย

** กำหนดการจัดงานอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ โปรดตรวจสอบข้อมูลอีกครั้งก่อนเดินทาง **

ข้อมูลจาก http://www.thai-traveller.com


วันอังคารที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2557
เทศกาลดนตรีรับลมหนาวเชียงคาน Chiang Khan Music Festival

เทศกาลดนตรีรับลมหนาวเชียงคาน Chiang Khan Music Festival

เตรียมตัวรับความ Cool พร้อมความ Fun ไปกับเทศกาลดนตรีในแบบฉบับเชียงคาน
15 พฤศจิกายน 2557 ณ เชียงคาน จ.เลย

 เทศกาลดนตรีรับลมหนาวเชียงคาน Chiang Khan Music Festival
หนาวนี้ อ.เชียงคาน จังหวัดเลย อยากจะชวนคุณมาสัมผัสความCOOL กับครั้งแรก! ของเทศกาลดนตรีต้อนรับลมหนาว ณ สถานที่ที่ขึ้นว่า ชิค และชิลที่สุด ที่เตรียมไว้สำหรับคนรักเสียงเพลงชอบลมหนาวไปกับ "CHIANG KHAN MUSIC FESTIVAL COOL..FOR..FUN " @ Sheep Mountain ในวันเสาร์ 15 พฤศจิกายน 2557 เทศกาลดนตรี ที่จะมาสร้างความ FUN แบบไม่ซ้ำใคร ท่ามกลางลมหนาว กางเต้นท์ กอดหมอน ท่ามกลางสายหมอกและหมู่ดาว พร้อมมาฟังเพลง เต้นรำ ร่วมกันไปกับเหล่าศิลปิน

PALMY , MODERNDOG , สิงโต นำโชค

BANKK CASH , AB NORMAL , ETC.

ROOM 39 , เบน ชลาทิศ , วัชราวลี , JETSET’ER , ลิปตา

อย่าลืมมาชมมารับลมหนาวด้วยกันนะค่ะ
ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.chiangkhanmusicfestival.com
วันพุธที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2557
ชมทะเลหมอกภูทอกเชียงคาน 8 ตุลาคม 2557

ชมทะเลหมอกภูทอกเชียงคาน 8 ตุลาคม 2557

ทะเลหมอกภูทอกอำเภอเชียงคาน จัดเป็นสถานที่ขึ้นชื่อของอำเภอเชียงคานอีกแห่งหนึ่ง ที่นักท่องเที่ยวที่มาต้องขึ้นไปชมวิวทะเลหมอกและทิวทัศน์อำเภอเชียงคานแบบ 360 องศา ทะเลหมอกภูทอก อ.เชียงคาน มีบรรยากาศเป็นธรรมชาติ อากาศเย็นสบาย และมีวิวหมอกที่สวยงามให้นักท่องเที่ยวได้ชมกัน ดูคล้ายๆกับคลื่นน้ำทะเล จึงได้พากันเรียกว่า "ทะเลหมอกภูทอก"
วิวหมอกภูทอก อำเภอเชียงคาน

ภูทอกดูบรรยากาศน่าชมเป็นอย่างยิ่ง เป็นจุดที่สูดอากาศบริสุทธิ์ที่ดีที่สุดแห่งหนึ่งของอำเภอเชียงคานเลยก็ว่าได้ นักท่องเที่ยวที่มาพักที่เฮือนไม้แฮกดี เลยเก็บภาพวิวทะเลหมอกภูทอกเชียงคานมาฝากกันค่ะ
ทะเลหมอกภูทอก

ทะเลหมอกภูทอก

พระอาทิตย์ขึ้นที่ภูทอกเชียงคาน

ภูทอก เชียงคาน

จุดชมพระอาทิตย์ขึ้นบนภูทอก

จะเห็นว่าพระอาทิตย์ขึ้นแล้ว ถ่ายตอนประมาณแปดโมงเช้าของวันที่ 8 ตุลาคม 2557

เนื่องในวันออกพรรษานี้ หลายคนคงทำบุญตักบาตรเข้าวัดเพื่อจิตรใจที่บริสุทธิ์ ที่พักเชียงคานเฮือนไม้แฮกดีก็ขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาสัมผัสบรรยากาศธรรมชาติเชียงคานกันนะค่ะ 
Back To Top