วันเสาร์ที่ 5 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

งานประเพณีลอยกระทงอำเภอเชียงคาน

สืบสายวัฒนธรรมประเพณีงานลอยกระทงอำเภอเชียงคาน มีกิจกรรมจัดงานประเพณีลอยกระทงอำเภอเชียงคาน ในวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 54 ณ บริเวณลานวัฒนธรรมหน้าลานวัดท่าคก กิจกรรมมีการประกวดกระทงของแต่ละชุมชนคุ้มวัด ประกวดหนูน้อยนพมาศ นางนพมาศ และคุณยายนพมาศ แต่ละคุ้มวัดด้วย เฮือนไม้แฮกดีขอเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านร่วมกิจกรรมสืบสานวัฒนธรรมงานประเพณีลอยกระทงได้ที่เชียงคาน จังหวัดเลย

ที่พักเชียงคานเฮืือนไม้แฮกดีจะเก็บภาพบรรยายกาศงานลองกระทงมาให้ชมกันนะค่ะ