วันพฤหัสบดีที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2554

อำเภอเชียงคานสืบสานวัฒนธรรม ในวันลอยกระทง

อำเภอเชียงคานสืบสานวัฒนธรรมให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลายในวันลอยกระทง ที่พักเชียงคานเฮือนไม้แฮกดีชวนชมชุมชนคุ้มวัดศรีคุณเมืองสืบสานวัฒนธรรมการอนุรักษ์เครื่องดนตรีไทยให้นักท่องเที่ยวได้ชมกันและนักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับดนตรีไทย การขับร้องเพลงไทยให้นักท่องเที่ยวได้ผ่อนคลาย ในยามสถานการณ์เช่นนี้ ทำให้นักท่องเที่ยวที่หนีน้ำท่วมมาเที่ยวและลอยกระทงที่แม่น้ำโขงอำเภอเชียงคาน จะได้ไม่เครียดกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้น ที่พักเชียงคานเฮือนไม้แฮกดีขอเป็นกำลังใจให้นะค่ะ
ชาวเชียงคานคุ้มวัดศรีคุณเมืองสืบสานวัฒนธรรมการอนุรักษ์เครื่องดนตรีไทย
ชาวเชียงคานลอยกระทงขอขมาพระแม่คงคา
การลอยกระทงของชาวเชียงคานถือเป็นการขอขมาพระแม่คงคาเป็นประเพณีที่สืบต่อกัน ทำให้เราได้มีที่อยู่ที่อาศัยและที่ทำกินเท่าทุกวันนี้ และขอขมาในสิ่งที่มนุษย์สร้างขึ้น ที่ส่งผลเสียต่อธรรมชาติ อย่างการทิ้งและถ่ายสิ่งปฏิกูลลงในแม่น้ำ และเพื่อสักการะรอยพระพุทธบาทนัมมทานที ซึ่งประพุทธเจ้าทรงประทับรอยพระบาทประดิษฐานไว้บนหาดทรายที่แม่น้ำนัมมทานที ในประเทศอินเดีย เพื่อลอยทุกข์โศกโรคภัย และสิ่งไม่ดี ออกไปใช้ชีวิตของเรา กระทงปีนี้ได้มีชาวบ้านจัดทำขาย ซึ่งทำจากใบตอง ก้านกล้วย ปักธูป เทียน ตกแต่งด้วยดอกไม้ ให้นักท่องเที่ยวได้เลือกซื้อกัน แล้วพากันอธิษฐานขอขมาพระแม่คงคา ตามที่นักท่องเที่ยวปรารถนา แล้วพากันปล่อยกระทงให้ลอยไปตามแม่น้ำโขง
นักท่องเที่ยวลอยกระทงที่อำเภอเชียงคาน
เฮือนไม้แฮกดีเชิญชวนนักท่องเที่ยวมาเที่ยวผ่อนคลายที่อำเภอเชียงคาน การละเล่นเครื่องดนตรีไทยที่ชุมชนคุ้มวัดศรีคุณเมืองยังคงอนุรักษ์ไว้ซึ่งความเป็นไทยให้นักท่องเที่ยวได้เพลิดเพลินกับการร้องรำทำเพลงกับบทเพลงเก่าๆ อันไพเราะนะค่ะ