วันศุกร์ที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2555

เฮือนไม้แฮกดีเชิญชวนท่องเที่ยวงานออกพรรษาเชียงคานประจำปี 2555

เที่ยวงานออกพรรษาเชียงคานประจำปี 2555
งานออกพรรษาเชียงคาน 2555

เชียงคาน จัดงานออกพรรษา “ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” ประจำปี ๒๕๕๕ และจัดแข่งขันเรือยาวและแข่งขันฟุตบอลชิงถ้วยพระราชทานฯ
ตั้งแต่วันที่ 25 - 31 ตุลาคม 2555  ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน และลานวัฒนธรรมวัดท่าคก ชมการแสดงต่างๆ มากมาย อาทิเช่น คอนเสิร์ต การออกร้าน สินค้า OTOP ศูนย์สินค้าไทยสี่ภาค สินค้าจากโรงงาน สวนสนุกมากมาย
ประเพณีงานออกพรรษา
งานออกพรรษาเชียงคานได้มีกำหนดการ ดังนี้
กิจกรรมการแสดง

วันที่ 25 ตุลาคม 2555 ถึง 26 ตุลาคม 2555 (ตรงกับวันขึ้น 10 ค่ำ, 11 ค่ำ เดือน 11)
- ชมการประกวดของดีเมืองเชียงคาน ประเภทผ้าทอ
- ชมการประกวดของดีเมืองเชียงคาน ประเภทผลิตผลทางการเกษตร
- ชมการแสดงและจำหน่ายสินค้า “หนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์”

วันที่ 27 ตุลาคม 2555 (ตรงกับวันขึ้น 12 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 07.00 น.
- ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง, ขบวนแห่วัฒนธรรม และขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคานของชุมชน / คุ้มวัดต่างๆ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ข้าราชการ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ่อค้า ประชาชน ชาวเชียงคาน และแขกผู้มีเกียรติ มาร่วมงานพร้อมกันที่บริเวณสามแยกสาธารณสุขอำเภอเชียงคาน

เวลา 09.00 น.
-  ประธานในพิธีเดินทางมาถึงบริเวณพิธี
- วงดุริยางค์บรรเลงเพลงมหาฤกษ์
- ประธานคณะกรรมการจัดงานกล่าวรายงาน
- ประธานในพิธีกล่าวเปิดงานฯ
- ชมขบวนแห่เทิดพระเกียรติจากโรงเรียนเชียงคาน
- ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง ขบวนแห่วัฒนธรรม และขบวนแห่ของดีเมืองเชียงคานเคลื่อนขบวนไปตามถนนศรีเชียงคาน และเลี้ยวซ้ายเข้าที่บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก และนำปราสาทผึ้งตั้งไว้ในซุ้มปราสาทผึ้งของแต่ละคุ้มวัด / แต่ละอปท.
- เสร็จสิ้นพิธีเปิดงานออกพรรษาที่เชียงคาน

เวลา 14.00 น.
 - พิธีเปิดการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 37 ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์ ณ สนามกีฬากลางเทศบาลตำบลเชียงคาน

วันที่ 28 ตุลาคม 2555 (ตรงกับวันขึ้น 13 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 10.00 น.
 - แข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 37 ชิงถ้วย พระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

เวลา 19.30 น.
-ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านชองชุมชน/ คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรมตำบลต่างๆ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก

เวลา 09.00 น.
 - พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี - ณ บริเวณแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียนบ้านเชียงคาน”วิจิตรวิทยา”

วันที่ 29 ตุลาคม 2555 (ตรงกับวันขึ้น 14 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 09.00 น.
-พิธีเปิดการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-ณ บริเวณแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียนบ้านเชียงคาน”วิจิตรวิทยา”

เวลา 10.00 น.
- ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี- ณ บริเวณแม่น้ำโขงหน้าโรงเรียนบ้านเชียงคาน”วิจิตรวิทยา”
- ชมการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 36 ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

เวลา 19.30 น.
 - ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรม ตำบลต่าง ๆ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก

วันที่ 30 ตุลาคม 2555 (ตรงกับวันขึ้น 15 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 09.30 น.
 - ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-
- ชมการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 36 ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์

เวลา 14.00 น.
 - ประธานในพิธีเดินทางถึงปะรำพิธี
- ชมการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี- รอบชิงชนะเลิศ
- ชมการแข่งขันเรือยาวมิตรภาพไทย - ลาว
- พิธีปิดการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-และมอบรางวัลการแข่งขันเรือยาว
- เสร็จสิ้นการแข่งขันเรือยาว ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี-

เวลา 19.00 น.
- เชิญร่วมประกอบพิธีกรรม “ผาสาดลอยเคราะห์”

เวลา 20.00 น.
 - ชมการแข่งขันการไหลเรือไฟ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
- ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรมตำบลต่าง ๆ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก

วันที่ 31 ตุลาคม 2555 (ตรงกับวันแรม 1 ค่ำ เดือน 11)
เวลา 06.30 น.
 - พิธีทำบุญตักบาตรเทโวฯ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
เวลา 09.00 น.
 - ชมการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 37 ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เวลา 14.00 น.
 - พิธีปิดการแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ ต้านยาเสพติด ครั้งที่ 37 ชิงถ้วยพระราชทานพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณณวรีนารีรัตน์
เวลา 19.30 น.
 - ชมการแสดงวัฒนธรรมพื้นบ้านของชุมชน / คุ้มวัด และสภาวัฒนธรรมตำบลต่าง ๆ ณ บริเวณลานวัฒนธรรม หน้าวัดท่าคก
- คณะกรรมการตัดสินการประกวด รวมคะแนนและตัดสินการประกวด
- ประกาศผล และมอบรางวัลการประกวด

กิจกรรม โปรแกรมชมคอนเสิร์ต

โปรแกรมชมคอนเสิร์ต งานออกพรรษาเชียงคาน ประจำปี 2555
วันที่ 25 ต.ค. มนแคน แก่นคูณ
วันที่ 26 ต.ค. family music วาเลนไทร์แด้น
วันที่ 27 ต.ค. ไอดิน + เซียง สะหวัน
วันที่ 28 ต.ค. ศร สินชัย + เดือนเพ็ญ อำนวยพร
วันที่ 29 ต.ค. ธันวา อาร์สยาม
วันที่ 30 ต.ค. ไหมไทย ใจตะวัน
วันที่ 31 ต.ค. จินตรา พูลลาภ + ผาชนะไดย์ อาร์สยาม

ที่มา การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย