วันพฤหัสบดีที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2554

วัดท่าแขก สถานที่ท่องเที่ยว อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย

วัดท่าแขก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ก่อนเดินทางถึงแก่งคุคคู้ห่างจากอำเภอเชียงคาน 2 กิโลเมตร ก่อนถึงหมู่บ้านน้อย จะพบวัดเก่าแก่วัดหนึ่งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำโขง ซึ่งภายในจะมีพระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ มีอายุประมาณ 300 กว่าปี สกัดจากหินทรายทั้งก้อน อยู่ภายในโบสถ์

พระพุทธรูปเก่าแก่ ศักดิ์สิทธิ์ วัดท่าแขก
พระพุทธรูปเก่าแก่และศักดิ์สิทธิ์ อายุประมาณ 300 กว่าปี สกัดจากหินทราย
กล่าวถึงประวัติและตำนานวัดท่าแขก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
สถานที่ท่องเที่ยว วัดท่าแขก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วัดท่าแขก อำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย
วัดท่าแขก ประวัติความเป็นมาวัดท่าแขกเป็นวัดเก่าแก่โบราณกาล ตั้งอยู่ริมแม่น้ำโขงห่างจาก อำเภอเชียงคาน ไปทางทิศตะวันออกประมาณ 2 กิโลเมตร ก่อนถึงบ้านน้อยและสถานที่ท่องเที่ยวแก่งคุคคู้ วัดท่าแขกสร้างขึ้นในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย ตรงกับรัชสมัยของสมเด็จพระนารายณ์ พ.ศ.2209 ตรงกับ จุลศักราช 1028 วันเสาร์ ขึ้น 9 ค่ำ เดือน 5 ปีมะเมีย ตามหลักศิลาจารึกตัวหนังสือ กล่าวว่า ท้าวสุวรรณแผ้วพ่าย พระโอรสของกษัตริย์ลานช้าง แห่งเมืองหลวงพระบาง เป็นผู้ก่อสร้าง
วัดท่าแขก
วัดท่าแขก มีพระประธานในวัดเป็นพระพุทธรูปเก่าแก่ ประมาณ 300กว่าปี แกะสลักด้วยหินทั้งก้อน รวมทั้งหมดมี 3 องค์ เป็นพระพุทธรูปที่มีความศักดิ์สิทธิ์มาก เป็นที่สักการบูชาของชาวอำเภอเชียงคาน และจังหวัดใกล้เคียง ที่พักเชียงคานเฮือนไม้แฮกดีก็ขอเชิญชวนมากราบไหว้พระวัดท่าแขกกันนะค่ะ

ข้อมูลอ้างอิง : http://www.chiangkan.com/wp/วัดท่าแขก/