วันพฤหัสบดีที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2555

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคาน

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคาน ได้ทำการเปิดตัวตั้งแต่เดือนเมษายน 2554 วันที่เปิดทำการธนาคารคณะผู้บริหารธนาคารกรุงไทย สาขาประทาย และสาขาถนนมิตรภาพ จังหวัดนครราชสีมา มาพักที่เฮือนไม้แฮกดี ที่พักเชียงคานแห่งนี้ด้วย

ธนาคารกรุงไทย สาขาเชียงคาน

สถานที่ตั้งธนาคารกรุงไทย : อยู่ถนนชายโขง หรือถนนคนเดินเชียงคาน อยู่ระหว่าง ซอย 5-6 ใกล้กับวัดศรีคุณเมือง ตรงข้ามกับร้านอาหารโพธิ์ทอง ธนาคารกรุงไทยเปิดทำการ เพื่อรองรับและอำนวยความสะดวกกับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ

ธนาคารกรุงไทย

ธนาคารกรุงไทยมาตั้งอยู่แหล่งท่องเที่ยวเชียงคาน ทำให้มีความสะดวกสบายในการแลกเปลี่ยนเงินตรา การฝากเงิน การถอนเงิน สำหรับนักท่องเที่ยวและผู้ประกอบการธุรกิจในเมืองเชียงคาน เพราะเชียงคานเป็นเมืองท่องเที่ยวเศรษฐกิจดี และที่สำคัญธนาคารกรุงไทยยังตกแต่งที่ทำการให้เข้ากับบรรยากาศบ้านไม้เก่าเมืองโบราณที่สวยงามอีกด้วย เป็นธนาคารที่สวยมากๆ แห่งหนึ่ง

ธนาคาร เปิดบริการที่อำเภอเชียงคาน