สิ่งอำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวก ภายในที่พักเชียงคาน เฮือนไม้แฮกดี
o จักรยานขี่ชมธรรมชาติ
o เครื่องดื่มกาแฟโอวัลติน
o ชุดตักบาตรข้าวเหนียว
o Wireless ความเร็วสูง
สิ่งอำนวยความสะดวก จักยาน