วันอังคารที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2557

ชมมหกรรมดนตรี ที่ภูทอก เคาท์ดาวน์เชียงคาน (Countdown 2015)

เคาท์ดาวน์เชียงคาน ไม่คานแน่ ก๋อ Countdown 2015
มาสัมผัสอากาศหนาวที่เชียงคาน ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่ด้วยเสียงดนตรี
ชมมหกรรมดนตรี ที่ภูทอก เคาท์ดาวน์เชียงคาน (Countdown 2015)

เฮือนไม้แฮกดีเชิญชวนชมมหกรรมดนตรี ที่ภูทอก วันที่ 31 ธันวาคม 2557 ร่วมคาท์ดาวน์ส่งท้ายปีเก่าตอนรับปีใหม่  (Countdown 2015) เชียงคาน มาร่วมคาท์ดาวน์กันที่เชียงคานกันนะค่ะ
เคาท์ดาวน์เชียงคานปีนี้ ไม่คานแน่..