วันศุกร์ที่ 14 ตุลาคม พ.ศ. 2554

"ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง" ประเพณีออกพรรษาเชียงคาน ประจำปี 2554

ที่พักเชียงคาน เฮือนไม้แฮกดี เชิญชวนชมบรรยากาศและขอบคุณนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวงานประเพณีออกพรรษาเชียงคาน “ลอยผาสาด ดารดาษนทีโขง” ประจำปี 2554 ปีนี้ ซึ่งจัดขึ้นโดยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย (ททท.) สำนักงานเลย ในระหว่างวันที่ 7 – 13 ตุลาคม 2554 ที่ผ่านมา ณ หน้าที่ว่าการอำเภอเชียงคาน จังหวัดเลย ที่พักเชียงคานเฮือนไม้แฮกดีขอแบ่งปันนะครับ
ประเพณีออกพรรษาเชียงคาน ประจำปี 2554
งานประเพณีออกพรรษาเชียงคาน มีการจัดขึ้นสืบเนื่องมาตั้งแต่สมัยโบราณกาล เมื่อถึงช่วงเวลา ตามคุ้มวัดต่างๆ จะจัดให้มีการทำบุญ ตักบาตร ถวายปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาว และไหลเรือไฟ อีกทั้ง มีมหรสพ สมโภช ต่อมาในสมัยพระยาศรีอรรคฮาด (ทองดี ศรีประเสริฐ) นายอำเภอคนแรกของเชียงคาน ได้ริเริ่มการจัดงานดังกล่าวและการแข่งขันเรือยาวตามแม่น้ำโขง เพื่อให้ประชาชนได้มีโอกาสทำบุญร่วมกัน และได้พักผ่อนเพลิดเพลิน พบปะสังสรรค์กัน
 ประเพณีออกพรรษาเชียงคาน
ภายในงานออกพรรษาเชียงคานปีนี้ จะพบกับกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ  การแสดงศิลปวัฒนธรรมพื้นบ้าน ขบวนแห่ปราสาทผึ้ง การแข่งขันเรือยาว การไหลเรือไฟ ผาสาดลอยเคราะห์ การแข่งขันฟุตบอลเชียงคานคัพ การแข่งขันเรือยาวเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างอำเภอเชียงคาน กับเมืองชะนะคาน แขวงเวียงจันทร์ ประเทศเพื่อนบ้านเราเอง (ลาว) และมีการจำหน่ายสินค้า OTOP และขบวนของดีตำบลต่างๆ จากคุ้มวัดในเขตเทศบาลตำบลเชียงคาน และหมู่บ้านวัฒนธรรมในพื้นที่เข้าร่วมงาน
 นักท่องเที่ยวชมงานประเพณีออกพรรษาเชียงคาน
ภายในงานมีการจัดงานที่ยิ่งใหญ่ตระการตาไม่แพ้ปีก่อนๆ เฮือนไม้แฮกดีขอขอบคุณนักท่องเที่ยวและชาวเชียงคานทุกๆท่านที่มาร่วมชมสัมผัสบรรยากาศในครั้งนี้ ร่วมกันสืบสานประเพณีไทยอันดีงามให้คงอยู่คู่อำเภอเชียงคานตลอดไป
ไหลเรือไฟ งานออกพรรษา อ.เชียงคาน

ที่มา:http://www.travel.in.th